O firmie

Od 1993 roku budowaliśmy od podstaw firmy technologiczne o dużym stopniu innowacyjności przy zapewnieniu ochrony własności intelektualnej oraz know-how, a także tworzyliśmy rozwiązania chronione prawem. Kompetencje naszego zespołu pozwalają na tworzenie dedykowanych do potrzeb rozwiązań w celu budowy i ochrony przewagi konkurencyjnej, co przekłada się na podnoszenie wartości firmy.

Siła naszego zespołu oparta jest na wieloletnim doświadczeniu i sukcesach biznesowych w zakresie rozwijania spółek technologicznych, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów technologicznych we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi. Dzięki zróżnicowaniu posiadanych kwalifikacji tworzymy silny zespół o interdyscyplinarnych kompetencjach, posiadający praktyczną wiedzę i gotowość na nowe wyzwania biznesowe.

Przez 25 lat na rynku pozyskaliśmy i zrealizowaliśmy w naszych spółkach projekty współfinansowane przez UE o wartości ponad 70 mln zł, jesteśmy autorami kilkunastu rozwiązań zgłoszonych do ochrony patentowej, z czego kilka jest już chronionych patentem, realizowaliśmy wielomilionowe kontrakty, czym zdobyliśmy zaufanie m.in. Voestalpine AG, PGE GiEK (Elektrownia Turów) czy Tauron Ciepło (Zakład Wytwarzania Tychy).

Doradztwo transakcyjne

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy:

 • chcą przygotować firmę do sprzedaży inwestorowi zewnętrznemu
 • poszukują inwestora, aby wspólnie dalej rozwijać firmę
 • planują wprowadzić spółkę na giełdę

a także członków kadry zarządzającej, którzy są zainteresowani transakcją wykupu menedżerskiego (MBO) firmy od aktualnego właściciela.

W oparciu o własne doświadczenia, wykorzystując zaawansowane narzędzia wspólnie z Państwem:

1.Przygotujemy niezbędną dokumentację, która spełni oczekiwania inwestorów lub umożliwi pozyskanie finansowania transakcji wykupu menedżerskiego (MBO):

 • interesujący teaser
 • przekonywujący biznes plan
 • rozbudowany plan finansowy
 • raport CSR

2.Przeprowadzimy wstępne badanie due dilligence w następujących obszarach:

 • finansowym
 • podatkowym
 • prawnym
 • technologicznym
 • rynkowym

3.Przygotujemy rekomendacje w następujących obszarach:

 • optymalizacja zarządzania
 • ochrona własności intelektualnej
 • wnioski o dotacje
 • instytucji finansujących transakcję

Zarządzanie know-how

Naszą filozofią jest wspólne z Państwem przejście bezpieczną drogą od pomysłu do przemysłu.

Usługa zarządzania know-how kierowana jest do firm zainteresowanych wzmocnieniem swojej pozycji konkurencyjnej poprzez budowanie wartości firmy opartej na innowacyjnych rozwiązaniach o wysokim potencjale rynkowym.

Innowacyjne rozwiązania walidowane są przez współpracujących z naszą firmą niezależnych ekspertów z branży. Współpracujemy z najlepszymi uczelniami oraz instytutami naukowo-badawczymi.

Wyeksponujemy potencjalne źródła przewagi konkurencyjnej i wskażemy odpowiednią drogę do wykorzystania Państwa innowacyjnego rozwiązania, niezależnie czy zostanie ono wykorzystane w ramach Państwa przedsiębiorstwa czy na zewnątrz.

Kapitał na rozwój

Ta część naszej oferty skierowana jest do młodych, rozwijających się firm, które poszukują długofalowej współpracy opartej na pełnym zrozumieniu potrzeb młodego biznesu. Znajdziemy dla Państwa firmy najlepsze rozwiązanie w obszarze poszukiwania kapitału, przy jednoczesnym poczuciu, że wartość intelektualna Państwa firmy będzie odpowiednio chroniona.

Interdyscyplinarne kompetencje całego zespołu, szerokie doświadczenie i kompleksowe podejście do każdej sprawy dają gwarancję, że podjęte przez Państwa decyzje w zakresie finansowania będą właściwe i przemyślane.

Inwestujemy naszą wiedzę aby zapewnić naszym Klientom wsparcie w zakresie:

 • pozyskiwania finansowania dłużnego w postaci obligacji
 • emisji akcji lub udziałów

Doradzimy również w kwestii pozyskiwania odpowiedniego inwestora finansowego lub branżowego, a także pozyskiwania funduszy ze środków UE.

Kontakt

SYSTEM sp. z o.o.

 • ul. Czerwińskiego 6
 • 40-123 Katowice
 • KRS: 0001005627
 • Kapitał zakładowy: 596 000 zł
 •    (32) 351 13 00
 •    biuro@systemsa.pl