SYSTEM S.A.

ul. Czerwińskiego 6
40-123 Katowice
tel. (32) 351 13 00
www.systemsa.pl